اوقات نماز Vaisigano

WS / Vaisigano / Vaisigano

جهت قبله Vaisigano

N E S W

جهت قبله Vaisigano

°277.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Vaisigano, Vaisigano: °277.5 :جهت قطب نما °288.9 :جهت واقعی °1-11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vaisigano, Itu Asau, Vaisinkano, baisigano gu, Βαϊσιγκάνο, Ваисигано, 바이시가노 구

اوقات نماز Falealupo Road
اوقات نماز Falealupo-uta
اوقات نماز Muli Mountain
اوقات نماز Alelai Point
اوقات نماز Mount Fatu o Sina
اوقات نماز Papa
اوقات نماز Mount O Mata’utia, (Mount O Mata'utia)
اوقات نماز Mount Pa-Amelia
اوقات نماز Mauga Pu’ega, (Mauga Pu'ega)
اوقات نماز Mount Talie
اوقات نماز Mount Fui’ono, (Mount Fui'ono)
اوقات نماز Mount Olouta
اوقات نماز Mount Talu
اوقات نماز Sataua Bay
اوقات نماز Mount Sama’au, (Mount Sama'au)
اوقات نماز Neiafu
اوقات نماز Sataua
اوقات نماز Mount Olotai