اوقات نماز Sigave

WF / Sigave / Sigave

جهت قبله Sigave

N E S W

جهت قبله Sigave

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Sigave, Sigave: °275.3 :جهت قطب نما °286.8 :جهت واقعی °1-11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sigave, Circonscription de Sigave, Circonscription de Sigavé, Singave

اوقات نماز Matavai Malomu
اوقات نماز Kelemea
اوقات نماز Tunuma
اوقات نماز Lagi
اوقات نماز Nokanoka
اوقات نماز Mont Olokimoa
اوقات نماز Fekelo
اوقات نماز Olotapu
اوقات نماز Fiua
اوقات نماز Lalofutu
اوقات نماز Asipani
اوقات نماز Nasaleti
اوقات نماز Tilogalaea
اوقات نماز Saupeka
اوقات نماز Fale Uvo
اوقات نماز Mont Utulimu
اوقات نماز Vaisei
اوقات نماز Pito
اوقات نماز Sauma
اوقات نماز Pukeloa
اوقات نماز Pava
اوقات نماز Salamoa
اوقات نماز Moasa
اوقات نماز Mont Kolofatufatu
اوقات نماز Sa’alauniu, (Sa'alauniu)
اوقات نماز Ana o le Pili
اوقات نماز Pointe Utusega
اوقات نماز Morne du Pavillon
اوقات نماز Sommet Matsi
اوقات نماز Kele Kula
اوقات نماز Sa’afata, (Sa'afata)
اوقات نماز Pakafu
اوقات نماز Peka
اوقات نماز Vai
اوقات نماز Keu
اوقات نماز Falefatu
اوقات نماز Vainui
اوقات نماز Tuatafa
اوقات نماز Lalovi
اوقات نماز Toloke
اوقات نماز Leto
اوقات نماز Mauga
اوقات نماز Akamea
اوقات نماز Vaikea
اوقات نماز Vaifau
اوقات نماز Muliselu
اوقات نماز Saufekai
اوقات نماز Tokomano
اوقات نماز Mont Kofua
اوقات نماز Pointe Oneliki
اوقات نماز Tavai
اوقات نماز Tumukula
اوقات نماز Sausau
اوقات نماز Sausau
اوقات نماز Sagole
اوقات نماز Tipatipa
اوقات نماز Kenani
اوقات نماز Lelimu
اوقات نماز Petit Piton
اوقات نماز Pointe Matapu
اوقات نماز Sommet des Pyramides
اوقات نماز Levesi
اوقات نماز Pointe Nanumea
اوقات نماز Nuku
اوقات نماز Solo
اوقات نماز Fugautulei
اوقات نماز Sisifo
اوقات نماز Rochers Somalama
اوقات نماز Asipa
اوقات نماز Kapau
اوقات نماز Nupuotavai
اوقات نماز Lotuma
اوقات نماز Vaiofo
اوقات نماز Savaiki
اوقات نماز Pointe Fatua
اوقات نماز Matakigamanu
اوقات نماز Ogea
اوقات نماز Mont Puke
اوقات نماز Leava
اوقات نماز Leava
اوقات نماز Anse de Sigave
اوقات نماز Nalua
اوقات نماز Tikogapeka
اوقات نماز Mafofo
اوقات نماز Matagitoga
اوقات نماز Galoli
اوقات نماز Tanuago
اوقات نماز Apipi
اوقات نماز Mont Matatao
اوقات نماز Kau Mago
اوقات نماز Toafa Magalua
اوقات نماز Mont Matatao
اوقات نماز Témolio, (Temolio)
اوقات نماز Les Deux Lions
اوقات نماز Pointe Afaga
اوقات نماز Fatua Rochers
اوقات نماز Afaga
اوقات نماز Talaiga
اوقات نماز Mataki’uvea, (Mataki'uvea)
اوقات نماز Vaikelekele