اوقات نماز Estado Barinas

VE / Barinas / Estado Barinas

جهت قبله Estado Barinas

N E S W

جهت قبله Estado Barinas

°75 :جهت قطب نما
جهت قبله Estado Barinas, Barinas: °75 :جهت قطب نما °65.1 :جهت واقعی °19.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Estado Barinas, Barinas, Estado Zamora

اوقات نماز Caño Caroni, (Cano Caroni)
اوقات نماز Caño Mojamoja, (Cano Mojamoja)
اوقات نماز Madre Vieja