اوقات نماز Chudniv Raion

UA / Zhytomyr / Chudniv Raion

جهت قبله Chudniv Raion

N E S W

جهت قبله Chudniv Raion

°151.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Chudniv Raion, Zhytomyr: °151.5 :جهت قطب نما °157.9 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chudniv Raion, Chudnauski rajon, Chudniuski rajon, Chudniv Rayon, Chudnivs'kij rajon, Chudnivs'kyy Rayon, Chudnovskij rajon, Chudnovskiy Rayon, Distretto di Ciudniv, Distretto di Cudniv, Distretto di Čudniv, Huyen Chudniv, Huyện Chudniv, Raion de Chudniv, Raionul Ciudniv, Raión de Chudniv, Rejon cudnowski, Tschudniw Rajon, Tschudnow Rajon, qiu de ni fu qu, raion de Tchnoudniv, raion de Tchnoudnov, raïon de Tchnoudniv, raïon de Tchnoudnov, Чуднаўскі раён, Чудновский район, Чуднівський район, Чудніўскі раён, 丘德尼夫区, 丘德尼夫區

اوقات نماز Babushky
اوقات نماز Vil’shanka, (Vil'shanka)
اوقات نماز Temerieka
اوقات نماز Volosivka
اوقات نماز Dats’ky, (Dats'ky)
اوقات نماز Beyzymivka
اوقات نماز Korochenky
اوقات نماز M”yaskivka, (M"yaskivka)