اوقات نماز Kovel’s’ka Mis’krada

UA / Volyn / Kovel’s’ka Mis’krada

جهت قبله Kovel’s’ka Mis’krada

N E S W

جهت قبله Kovel’s’ka Mis’krada

°146.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kovel’s’ka Mis’krada, Volyn: °146.9 :جهت قطب نما °152.8 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kovel’s’ka Mis’krada, Kovel's'ka Mis'krada, Kovel, Ковельська Міськрада

اوقات نماز Kovel
اوقات نماز Voronka
اوقات نماز Volya-Kovel’s’ka, (Volya-Kovel's'ka)
اوقات نماز Vul’ka, (Vul'ka)
اوقات نماز Verbka
اوقات نماز Zelena