اوقات نماز Khust Raion

UA / Transcarpathia / Khust Raion

جهت قبله Khust Raion

N E S W

جهت قبله Khust Raion

°143.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Khust Raion, Transcarpathia: °143.1 :جهت قطب نما °148.1 :جهت واقعی °1-5.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khust Raion, Huszti jaras, Huszti járás, Khusts'kij rajon, Khusts'kyy Rayon, Khustskij rajon, Khustskiy Rayon, Khusts’kyy Rayon, Хустский район, Хустський район

اوقات نماز Posich
اوقات نماز Kalov
اوقات نماز Horinchovo
اوقات نماز Lypcha
اوقات نماز Dilok
اوقات نماز Chekhovets’, (Chekhovets')
اوقات نماز Malaya Osava
اوقات نماز Osava
اوقات نماز Potok
اوقات نماز Monastyrets’, (Monastyrets')
اوقات نماز Khustets’, (Khustets')
اوقات نماز Lipovets
اوقات نماز Lunka
اوقات نماز Oblaz
اوقات نماز Syuryuk