اوقات نماز Lenin District

UA / Sevastopol City / Lenin District

جهت قبله Lenin District

N E S W

جهت قبله Lenin District

°159.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Lenin District, Sevastopol City: °159.2 :جهت قطب نما °165.3 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lenin District, Huyen Lenin, Huyện Lenin, Lenins'kij rajon, Leninskij rajon, Leninskiy rayon, Leninsky raion, Raion de Lenin, Raion de Lenine, Raión de Lenin, Raïon de Lenine, Rejon leninski, Rejon leniński, Rejon stalinski, Rejon staliński, Ленинский район, Ленінський район

اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Korabel’na Storona, (Korabel'na Storona)
اوقات نماز Pivdenna Bukhta
اوقات نماز Korabel’na Bukhta, (Korabel'na Bukhta)
اوقات نماز Balka Panaiotova
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Mys Pavlivs’kyy, (Mys Pavlivs'kyy)
اوقات نماز Pivdenna Bukhta
اوقات نماز Bukhta Kurinaya
اوقات نماز Kilen Bukhta
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Korabel’na Storona, (Korabel'na Storona)
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Mys Mykolayivs’kyy, (Mys Mykolayivs'kyy)
اوقات نماز Sevastopol’s’ka Bukhta, (Sevastopol's'ka Bukhta)
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Korabel’na Bukhta, (Korabel'na Bukhta)
اوقات نماز Bukhta Pivnichna
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Artyleriys’ka Bukhta, (Artyleriys'ka Bukhta)
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Mys Pavlivs’kyy, (Mys Pavlivs'kyy)
اوقات نماز Pivnichna Storona
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Bukhta Holandiya
اوقات نماز Artyleriys’ka Bukhta, (Artyleriys'ka Bukhta)
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Mys Mykolayivs’kyy, (Mys Mykolayivs'kyy)
اوقات نماز Pivnichna Storona
اوقات نماز Balka Panaiotova
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Kilen Bukhta
اوقات نماز Bukhta Kurinaya
اوقات نماز Bukhta Matyushenka
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Hora Suzdal’s’ka, (Hora Suzdal's'ka)
اوقات نماز Holandiya
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Novyy Pos’olok, (Novyy Pos'olok)
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Novyy Pos’olok, (Novyy Pos'olok)
اوقات نماز Radio-Hirka
اوقات نماز Bukhta Pivnichna
اوقات نماز Sevastopol’s’ka Bukhta, (Sevastopol's'ka Bukhta)
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Mys Kostyantynivs’kyy, (Mys Kostyantynivs'kyy)
اوقات نماز Konstantinovskaya Kosa
اوقات نماز Karantynna Bukhta
اوقات نماز Barteniyivka
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Pivnichna Storona
اوقات نماز Holandiya
اوقات نماز Bukhta Matyushenka
اوقات نماز Uchkuyeva
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Konstantinovskaya Kosa
اوقات نماز Mys Kosa-Pivnichna
اوقات نماز Pivnichna Storona
اوقات نماز Karantynna Bukhta
اوقات نماز Bukhta Holandiya
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Mys Kostyantynivs’kyy, (Mys Kostyantynivs'kyy)
اوقات نماز Park Uchkuyivka
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Radio-Hirka
اوقات نماز Pivdenna Bukhta
اوقات نماز Bukhta Holandiya
اوقات نماز Hora Suzdal’s’ka, (Hora Suzdal's'ka)
اوقات نماز Holandiya
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Mys Kosa-Pivnichna
اوقات نماز Novyy Pos’olok, (Novyy Pos'olok)
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Sevastopol’s’ka Bukhta, (Sevastopol's'ka Bukhta)
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Kilen Bukhta
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Hora Suzdal’s’ka, (Hora Suzdal's'ka)
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Barteniyivka
اوقات نماز Korabel’na Storona, (Korabel'na Storona)
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Uchkuyeva
اوقات نماز Novyy Pos’olok, (Novyy Pos'olok)
اوقات نماز Balka Panaiotova
اوقات نماز Bukhta Kurinaya
اوقات نماز Karantynna Bukhta
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Park Uchkuyivka
اوقات نماز Korabel’na Bukhta, (Korabel'na Bukhta)
اوقات نماز Artyleriys’ka Bukhta, (Artyleriys'ka Bukhta)
اوقات نماز Mys Pavlivs’kyy, (Mys Pavlivs'kyy)
اوقات نماز Sevastopol