اوقات نماز Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug

UA / Sevastopol City / Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug

جهت قبله Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug

N E S W

جهت قبله Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug

°159 :جهت قطب نما
جهت قبله Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug, Sevastopol City: °159 :جهت قطب نما °165.1 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gagarinskiy munitsipal'nyi okrug, Gagarins'kij municipal'nij okrug, Gagarinskij municipal'nyj okrug, Гагаринский муниципальный округ, Гагарінський муніципальний округ

اوقات نماز Komyshova Bukhta
اوقات نماز Komyshova Bukhta
اوقات نماز Shablykina
اوقات نماز Shablykina
اوقات نماز Kruhla Bukhta
اوقات نماز Mys Skhidnyy
اوقات نماز Strilets’ka Bukhta, (Strilets'ka Bukhta)
اوقات نماز Mys Pishchanyy
اوقات نماز Komyshova Bukhta
اوقات نماز Pyatnitskogo
اوقات نماز Strilets’ka Bukhta, (Strilets'ka Bukhta)
اوقات نماز Komyshova Bukhta
اوقات نماز Kruhla Bukhta
اوقات نماز Mys Manganari
اوقات نماز Podviyna Bukhta
اوقات نماز Mys Skhidnyy
اوقات نماز Mys Pishchanyy
اوقات نماز Mys Manganari
اوقات نماز Pyatnitskogo
اوقات نماز Strilets’ka Bukhta, (Strilets'ka Bukhta)
اوقات نماز Strilets’ka Bukhta, (Strilets'ka Bukhta)
اوقات نماز Podviyna Bukhta
اوقات نماز Herakleya
اوقات نماز Kozacha Bukhta
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Kozacha Bukhta
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Kozache
اوقات نماز Kozache
اوقات نماز Herakleya
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Imeni Vakulenchuka
اوقات نماز Pyatnitskogo
اوقات نماز Bukhta Khersonesskaya
اوقات نماز Pisochna Bukhta
اوقات نماز Bukhta Khersonesskaya