اوقات نماز Kaohsiung

TW / Takao / Kaohsiung

جهت قبله Kaohsiung

N E S W

جهت قبله Kaohsiung

°290.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kaohsiung, Takao: °290.2 :جهت قطب نما °286.8 :جهت واقعی °13.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kaohsiung, gao xiong shi, 高雄市

اوقات نماز Chen-tung
اوقات نماز Linnei
اوقات نماز Gongxie Xincun
اوقات نماز Huangbu Yicun
اوقات نماز Zhongzheng Gongyuan
اوقات نماز Xianguang Bacun
اوقات نماز Benguan
اوقات نماز Chenggong Xincun
اوقات نماز Niuchoubu
اوقات نماز Fengshan
اوقات نماز Zhangpi Hu
اوقات نماز Shijian Sicun
اوقات نماز Chishan
اوقات نماز Waijia
اوقات نماز Sancongzhu
اوقات نماز Niao-sung-ts'un
اوقات نماز Fuguo Dao
اوقات نماز Dahua
اوقات نماز Chengqing Hu
اوقات نماز Wanzitou
اوقات نماز Huangbu Xincun
اوقات نماز Hongquanzi
اوقات نماز Fudingjin Zhen
اوقات نماز Baoshi
اوقات نماز Dahua
اوقات نماز Jinshi Hu
اوقات نماز Linnei Shan
اوقات نماز Fengxi
اوقات نماز Jingding Xincun
اوقات نماز Wanzinei
اوقات نماز Huangbu Ercun
اوقات نماز Caogong Xinzhen
اوقات نماز Wukuaicuo
اوقات نماز Wujia Xincun
اوقات نماز Dingjin
اوقات نماز Zhenxili
اوقات نماز Guandimiao
اوقات نماز Shitou
اوقات نماز Gaoxiong Jiaoliudao
اوقات نماز Waijia
اوقات نماز Chishan
اوقات نماز Dajiao
اوقات نماز Qizijiao
اوقات نماز Xiacaiyuan
اوقات نماز Daoyepou
اوقات نماز Niaosong
اوقات نماز Hsin-shang
اوقات نماز Ting-chin
اوقات نماز Dingxi
اوقات نماز Dawancun
اوقات نماز Zhangpi Hu
اوقات نماز Wujia Jiaoliudao
اوقات نماز Dingjin Jiaoliudao
اوقات نماز Zhongxiao
اوقات نماز Mengli
اوقات نماز Sancongzhu
اوقات نماز Pouzibei
اوقات نماز Gaoxiong Jiaoliudao
اوقات نماز Hongquanzi
اوقات نماز Huangbu Yicun
اوقات نماز Niaosong
اوقات نماز Chenggong Xincun
اوقات نماز Chengqing Hu
اوقات نماز Chishan
اوقات نماز Baozhu Paishuigou
اوقات نماز Gaoxiong Zhen
اوقات نماز Sanzhuang
اوقات نماز Shijian Sicun
اوقات نماز Caogong Xinzhen
اوقات نماز Qilaoye
اوقات نماز Hougang
اوقات نماز Baoshi
اوقات نماز Zhenxili
اوقات نماز Guandimiao
اوقات نماز Shitou
اوقات نماز Xiazhuang
اوقات نماز Guanditing
اوقات نماز Dagang
اوقات نماز Caigong
اوقات نماز Wukuaicuo
اوقات نماز Xinjia
اوقات نماز Nanshibu
اوقات نماز Dibucun
اوقات نماز Linnei
اوقات نماز Buzhanyuan
اوقات نماز Chen-tung
اوقات نماز Xinzhuangzi
اوقات نماز Fengshan
اوقات نماز Mengli
اوقات نماز Fuguo Dao
اوقات نماز Zhongxiao
اوقات نماز Qizijiao
اوقات نماز Bagualiao
اوقات نماز Anzhong
اوقات نماز Xindagang
اوقات نماز Niuchoubu
اوقات نماز Zhongzheng Gongyuan
اوقات نماز Kaotan
اوقات نماز Taijian Xincun
اوقات نماز Zhongzheng San Lu