اوقات نماز Taoyuan

TW / Taiwan / Taoyuan

جهت قبله Taoyuan

N E S W

جهت قبله Taoyuan

°290.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Taoyuan, Taiwan: °290.4 :جهت قطب نما °286.5 :جهت واقعی °13.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Taoyuan, T'ao-yuan, T'ao-yuan Chen, T'ao-yuan Hsien, T'ao-yuan Shih, Taoyuan Shi, Taoyuan Shih, Taoyuan Sian, Taoyuan Xian, T’ao-yüan, T’ao-yüan Chen, T’ao-yüan Hsien, T’ao-yüan Shih, tao yuan shi, tao yuan xian, taowian hyeon, 桃園市, 桃園縣, 타오위안 현

اوقات نماز Dongshi
اوقات نماز Jindonghu
اوقات نماز Jiuzuoliao
اوقات نماز Bogonglun
اوقات نماز Sharenwo
اوقات نماز Jinjihu
اوقات نماز Daxi Jiaoliudao
اوقات نماز Xiwei
اوقات نماز Ailiaoding
اوقات نماز Xiadongshe
اوقات نماز Pixia
اوقات نماز Nanxingzhuang
اوقات نماز Fengmaci
اوقات نماز Caocuojiang
اوقات نماز Huangnitang
اوقات نماز Xiaoli Chi
اوقات نماز Dongshe
اوقات نماز Dengtan He
اوقات نماز Dongshi
اوقات نماز Nanxing
اوقات نماز Shimen Dazhen
اوقات نماز Zhujiazhuang
اوقات نماز Yuanshulin
اوقات نماز Guangfu
اوقات نماز Fuxing Xincun
اوقات نماز Guanluque
اوقات نماز Buding
اوقات نماز Shankanzi
اوقات نماز Fanshe
اوقات نماز Lanbei
اوقات نماز Ganziyuan
اوقات نماز Xiangtian Chi
اوقات نماز Fanziliao
اوقات نماز Zhenbian
اوقات نماز Panlongqi
اوقات نماز Qiedong Xi
اوقات نماز Yingqu
اوقات نماز Yingqu
اوقات نماز Liziyuan
اوقات نماز Hengzhen
اوقات نماز Shanziding
اوقات نماز Yingpan
اوقات نماز Fuju Xincun
اوقات نماز Shejiao
اوقات نماز Shangjiuzuoliao
اوقات نماز Wushulin
اوقات نماز Xiajiuzuoliao
اوقات نماز Xinjie
اوقات نماز Shangbeishi
اوقات نماز Qiding
اوقات نماز Miaoqian
اوقات نماز Sankuaicuo
اوقات نماز Shewei
اوقات نماز Quanshuikong
اوقات نماز Jiuzuoliao
اوقات نماز Zhongzheng Gongyuan
اوقات نماز Qijiao
اوقات نماز Nanshi
اوقات نماز Dahudi
اوقات نماز Renshan
اوقات نماز Longgang
اوقات نماز Longtan Jiaoliudao
اوقات نماز Xiacuo
اوقات نماز Xiakan
اوقات نماز Changkanjiao
اوقات نماز Buding
اوقات نماز Shanxiadian
اوقات نماز Huaizibu
اوقات نماز Nanshikou
اوقات نماز Xiawei
اوقات نماز Ruixing
اوقات نماز Jiaoliaobu
اوقات نماز Haoxincheng
اوقات نماز Longtan
اوقات نماز Pingzhen Gongyequ
اوقات نماز Daxi
اوقات نماز Niubu
اوقات نماز Quanshuikeng
اوقات نماز Sanbanqiao
اوقات نماز Liancheng
اوقات نماز Xujia Chitang
اوقات نماز Shitou
اوقات نماز Xiaoli
اوقات نماز Dazhuang
اوقات نماز Ercengzi
اوقات نماز Lingyungang
اوقات نماز Wucuo
اوقات نماز Kanding