اوقات نماز Tainan

TW / Taiwan / Tainan

جهت قبله Tainan

N E S W

جهت قبله Tainan

°290.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Tainan, Taiwan: °290.1 :جهت قطب نما °286.7 :جهت واقعی °13.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tainan, T'ai-nan Shih, Tai Nan Municipality, Tainan Shi, Tainan Shih, T’ai-nan Shih, tai nan shi, 台南市, 臺南市

اوقات نماز Dingmei Shequ
اوقات نماز Xinting
اوقات نماز Chikanlou
اوقات نماز Dagangliao
اوقات نماز Tainan Yunhe
اوقات نماز Zhongxiqu
اوقات نماز Hainanli
اوقات نماز Gangziwei
اوقات نماز Xi’anli, (Xi'anli)
اوقات نماز Wenyuan
اوقات نماز Shangkunshen
اوقات نماز Anping
اوقات نماز Zhongshan Gongyuan
اوقات نماز Tainan
اوقات نماز Anping Gongyequ
اوقات نماز Xiziqian
اوقات نماز Ch'eng-kung-li
اوقات نماز Yancheng
اوقات نماز Sanfenzi
اوقات نماز Guohua Xincheng
اوقات نماز Xiaoqiao
اوقات نماز Erkunshen
اوقات نماز Nanqu
اوقات نماز Kunshen Hu
اوقات نماز Nan’anshun, (Nan'anshun)
اوقات نماز Dalin
اوقات نماز Sankunshen
اوقات نماز East District
اوقات نماز Mu Shan
اوقات نماز Yanshui Xi
اوقات نماز Liujiading
اوقات نماز Haiweiqian
اوقات نماز Qiumaoyuan
اوقات نماز Dapeng Wucun
اوقات نماز Anshun
اوقات نماز An-p'ing Chiang
اوقات نماز Haiweiliao
اوقات نماز Sikunshen
اوقات نماز Anping Xingang
اوقات نماز Jiading
اوقات نماز Jianandazhen Paishuixian
اوقات نماز Kunshen Haishui Yuchang
اوقات نماز Ding’anshun, (Ding'anshun)
اوقات نماز Caohuliao
اوقات نماز Erwang
اوقات نماز Qianjia