اوقات نماز Taichung City

TW / Taiwan / Taichung City

جهت قبله Taichung City

N E S W

جهت قبله Taichung City

°290.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Taichung City, Taiwan: °290.2 :جهت قطب نما °286.5 :جهت واقعی °13.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Taichung City, Taichung, tai zhong shi, 臺中市

اوقات نماز Gangouzi
اوقات نماز Laicuopou
اوقات نماز Hecuozhuang
اوقات نماز Houlongzi
اوقات نماز Zhongzheng Gongyuan
اوقات نماز Gouqianzi
اوقات نماز Pingtian
اوقات نماز Mofan Xincun
اوقات نماز Hanxi
اوقات نماز Datong Lu
اوقات نماز Gongyuan Lu
اوقات نماز Qiucuozi
اوقات نماز Laicuopou
اوقات نماز Mofan Xincun
اوقات نماز Houlongzi
اوقات نماز Taichung
اوقات نماز Zhongzheng Lu
اوقات نماز Mayuantou
اوقات نماز Gouqianzi
اوقات نماز Pingtian
اوقات نماز Gangouzi
اوقات نماز Xiashibei
اوقات نماز Zhongshan Gongyuan
اوقات نماز Minquan Lu
اوقات نماز Sanguangli
اوقات نماز Xincuozi
اوقات نماز Gouziqian
اوقات نماز Sanmin Lu
اوقات نماز Shuinan
اوقات نماز Mayuantou
اوقات نماز Hecuozhuang
اوقات نماز Zhongzheng Gongyuan
اوقات نماز Dongshizi
اوقات نماز Qiucuozi
اوقات نماز Erfenbu
اوقات نماز Tuku
اوقات نماز Jinhua Lu
اوقات نماز Tuku
اوقات نماز Shuinan
اوقات نماز Huilaicuo
اوقات نماز Sanguangli
اوقات نماز Gongyuan Lu
اوقات نماز Dapeng Sancun
اوقات نماز Shangshibei
اوقات نماز Hezuo Xincun
اوقات نماز Touzhangxiang
اوقات نماز Hezuoxincun
اوقات نماز Gongguan
اوقات نماز Xincuozi
اوقات نماز Hanxi
اوقات نماز Datong Lu
اوقات نماز Nanzi
اوقات نماز Beitun
اوقات نماز Xinqicuo
اوقات نماز Zhongzheng Lu
اوقات نماز Tianxin
اوقات نماز Minquan Lu
اوقات نماز Taichung
اوقات نماز Sanmin Lu
اوقات نماز Chenping
اوقات نماز Touzhangxiang
اوقات نماز Chaoyang
اوقات نماز Sankuaicuo
اوقات نماز Zhongshan Gongyuan
اوقات نماز Gouziqian
اوقات نماز Xiashibei
اوقات نماز Tianxin
اوقات نماز Maoyi Jiucun
اوقات نماز Gongguan
اوقات نماز Xitun
اوقات نماز Jiangcuo
اوقات نماز Erfenbu
اوقات نماز Xiaqiaozitou
اوقات نماز Pingcuo
اوقات نماز Chenping
اوقات نماز Liming Xincun
اوقات نماز Banpingcuo
اوقات نماز Nantun
اوقات نماز Banpingcuo
اوقات نماز Dingqiaozitou
اوقات نماز Touzhang
اوقات نماز Erchong Xi
اوقات نماز Pingcuo
اوقات نماز Yongdingcuo
اوقات نماز Dakengkou
اوقات نماز Malongtan
اوقات نماز Dongshizi
اوقات نماز Xinzhuangzi
اوقات نماز Taizhong Jiaoliudao
اوقات نماز Jinhua Lu
اوقات نماز Beitun
اوقات نماز Shijia Li
اوقات نماز Dapeng Sancun
اوقات نماز Dongxingcun
اوقات نماز Shangshibei
اوقات نماز Huilaicuo
اوقات نماز Zhongxing Hu
اوقات نماز Maoyi Jiucun
اوقات نماز Xiaqiaozitou
اوقات نماز Hezuo Xincun