اوقات نماز Miaoli

TW / Taiwan / Miaoli

جهت قبله Miaoli

N E S W

جهت قبله Miaoli

°290.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Miaoli, Taiwan: °290.3 :جهت قطب نما °286.5 :جهت واقعی °13.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Miaoli, Miao-li, Miao-li Hsien, Miaoli Sian, Miaoli Xian, miao li xian, myaoli hyeon, 苗栗縣, 먀오리 현

اوقات نماز Shiwufen
اوقات نماز Dawo
اوقات نماز Yanshuikeng
اوقات نماز Cukeng
اوقات نماز Fengshulang
اوقات نماز Dapotang
اوقات نماز Fenglin
اوقات نماز Tanping
اوقات نماز Xiangyuanwo
اوقات نماز Lengquan
اوقات نماز Bajiaokeng
اوقات نماز Bajiaolin
اوقات نماز Caoliao
اوقات نماز Bogongkeng
اوقات نماز Daliao
اوقات نماز Sheliao
اوقات نماز Sheliaokeng
اوقات نماز Shiyifen
اوقات نماز Zhouwuzhuang
اوقات نماز Shiyifen
اوقات نماز Baguali Xi
اوقات نماز Beizhuang
اوقات نماز Dongkeng
اوقات نماز Daxingwo
اوقات نماز Daguopian
اوقات نماز Hexing
اوقات نماز Guizhulin
اوقات نماز Bajiaokeng
اوقات نماز Shishuikeng
اوقات نماز Xinshimen
اوقات نماز Bajiaodong Shan
اوقات نماز Diaoshi
اوقات نماز Shijiufen
اوقات نماز Shibiwo
اوقات نماز Nanzhuang
اوقات نماز Banluliao
اوقات نماز Lixiangping
اوقات نماز Chongku Shan
اوقات نماز Xiabantianliao
اوقات نماز Fuxing
اوقات نماز Baguali Shan
اوقات نماز Shabulu
اوقات نماز Liucuo
اوقات نماز Ershifen
اوقات نماز Xinbeiliao
اوقات نماز Anying
اوقات نماز Bantianliao
اوقات نماز Zhongxing
اوقات نماز Sanliaokeng
اوقات نماز Shangdakeng
اوقات نماز Zhuangoushui
اوقات نماز Dawo
اوقات نماز Jianfengtu
اوقات نماز Shangbantianliao
اوقات نماز Wushibi Shan
اوقات نماز Nanliao
اوقات نماز Dalukeng Shan
اوقات نماز Hushan
اوقات نماز Jiufen Xi
اوقات نماز Wenshui
اوقات نماز Beixishui
اوقات نماز Wushibi
اوقات نماز Tai’an, (Tai'an)
اوقات نماز Qiedongshuxia
اوقات نماز Hengping
اوقات نماز Qigulin
اوقات نماز Xiniuping
اوقات نماز Sanchalu
اوقات نماز Wenshui Xi
اوقات نماز Bantianliao Shan
اوقات نماز Shitoutu
اوقات نماز Xiwozi