اوقات نماز Hualien

TW / Taiwan / Hualien

جهت قبله Hualien

N E S W

جهت قبله Hualien

°290.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Hualien, Taiwan: °290.5 :جهت قطب نما °286.9 :جهت واقعی °13.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hualien, Hua-lien, Hua-lien Hsien, Hualian Sian, Hualian Xian, hua lian xian, hwalyen hyeon, 花蓮縣, 화롄 현

اوقات نماز Lintian Shan
اوقات نماز Lintian Shan Zhongfeng
اوقات نماز Xifenglin Shan
اوقات نماز Xifenglin Qianshan
اوقات نماز Fenglin Shan
اوقات نماز Wanliqiao Shan
اوقات نماز Shuiyuandi