اوقات نماز Chiayi County

TW / Taiwan / Chiayi County

جهت قبله Chiayi County

N E S W

جهت قبله Chiayi County

°290.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Chiayi County, Taiwan: °290.2 :جهت قطب نما °286.7 :جهت واقعی °13.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chiayi County, Chai Yi Hsien, Chia Yi Hsien, Chia-i, Chia-i Hsien, Chiayi, Jiayi Sian, Jiayi Xian, jai hyeon, jia yi xian, 嘉義縣, 자이 현

اوقات نماز Zhentou
اوقات نماز Shencuozi
اوقات نماز Kezhuang
اوقات نماز Dafangjiao
اوقات نماز Shanzitou
اوقات نماز Dingfanlu
اوقات نماز Tianwei
اوقات نماز Taoyuan
اوقات نماز Shicaotian
اوقات نماز Fanlu
اوقات نماز Bantianyan
اوقات نماز Niubuzi
اوقات نماز Bantianliao
اوقات نماز Yunshui
اوقات نماز Yanzihou
اوقات نماز Gongguanzi
اوقات نماز Huangxinliao
اوقات نماز Kengjiao
اوقات نماز Dingbu
اوقات نماز Wacuozi
اوقات نماز Dazhai
اوقات نماز Quanzhoucuo
اوقات نماز Xinliaokeng
اوقات نماز Bazilin
اوقات نماز Bantianyan Shan
اوقات نماز Xiongjiaolin
اوقات نماز Buwei
اوقات نماز Sucuo
اوقات نماز Pizimian
اوقات نماز Shitoubu
اوقات نماز Hongbizishou
اوقات نماز Qiangmuliao
اوقات نماز Caigongdian Shan
اوقات نماز Neibu Shan
اوقات نماز Lingwei
اوقات نماز Dayuan
اوقات نماز Yuantan
اوقات نماز Caigongdian
اوقات نماز Shijiaotong
اوقات نماز Taozixie
اوقات نماز Guotangding
اوقات نماز Xiping
اوقات نماز Neibu
اوقات نماز Neibu
اوقات نماز Gouliao Shan
اوقات نماز Fengliyuan
اوقات نماز Guokengzi
اوقات نماز Henglu
اوقات نماز Wuhuliao
اوقات نماز Dongziling
اوقات نماز Xueziling
اوقات نماز Xizhou
اوقات نماز Houshantian
اوقات نماز Jiuzhou Ling
اوقات نماز Xinzhuangzi
اوقات نماز Tangxialiao
اوقات نماز Chukou
اوقات نماز Daping
اوقات نماز Tianzikeng
اوقات نماز Jiushe
اوقات نماز Shikuaicuo
اوقات نماز Dingkeng
اوقات نماز Dingzhaizi
اوقات نماز Dapiantianwei
اوقات نماز Yaocaoyuan
اوقات نماز Daoziliao
اوقات نماز Jiandongzi
اوقات نماز Pingding
اوقات نماز Dingkeng Shan
اوقات نماز Fanzitian
اوقات نماز Dingping
اوقات نماز Songzijiao
اوقات نماز Xiapingzi
اوقات نماز Shuangxi
اوقات نماز Dingxinshekeng
اوقات نماز Wantanzi
اوقات نماز Shikuai
اوقات نماز Laicuo
اوقات نماز Xizikou
اوقات نماز Xinliao
اوقات نماز Xiaping
اوقات نماز Xiakeng
اوقات نماز Kanjiao
اوقات نماز Xinshekeng
اوقات نماز Dingxiaping
اوقات نماز Dalong
اوقات نماز Yangzilin
اوقات نماز Huangmuzijiao
اوقات نماز Fanzikeng
اوقات نماز Xianguniang
اوقات نماز Wubai’enzi, (Wubai'enzi)
اوقات نماز Jiangmou Xi
اوقات نماز Shekou
اوقات نماز Beishizi
اوقات نماز Kezhuang
اوقات نماز Houkezi
اوقات نماز Wuditan
اوقات نماز Sheziliao
اوقات نماز Huwei
اوقات نماز Xinghuliao