اوقات نماز Chiayi

TW / Taiwan / Chiayi

جهت قبله Chiayi

N E S W

جهت قبله Chiayi

°290.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Chiayi, Taiwan: °290.2 :جهت قطب نما °286.6 :جهت واقعی °13.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chiayi, CYI, Chia-i, Chia-i Shih, Jiayi Shi, Jiayi Shih, jai si, jia yi shi, 嘉義市, 자이 시

اوقات نماز Jiayi Shi
اوقات نماز Pizitou
اوقات نماز Zhuweizi
اوقات نماز Xinzhuang
اوقات نماز Xincuo
اوقات نماز Fanzigou
اوقات نماز Jiaoziliao
اوقات نماز Chedian
اوقات نماز Xialutou
اوقات نماز Xidi
اوقات نماز Shewei
اوقات نماز Jieshoucun
اوقات نماز Taidoukeng
اوقات نماز Yundong Gongyuan
اوقات نماز Caodiwei
اوقات نماز Huzinei
اوقات نماز Beishewei Pi
اوقات نماز Shanziding
اوقات نماز Dingzhuang
اوقات نماز Yuanding
اوقات نماز Haikouliaozi
اوقات نماز Houhu Gongyequ
اوقات نماز Bazilin
اوقات نماز Pidu
اوقات نماز Gangping
اوقات نماز Guoxi
اوقات نماز Dapijiao
اوقات نماز Beishewei
اوقات نماز Sanmin
اوقات نماز Houzhuang
اوقات نماز Liucuo
اوقات نماز Houzhuang
اوقات نماز Hemu
اوقات نماز Houzhuang
اوقات نماز Houhu
اوقات نماز Zhenzitou
اوقات نماز Gexiliao
اوقات نماز Minshengshequ
اوقات نماز Xucuozhuangzi
اوقات نماز Gongguan
اوقات نماز Houcuo
اوقات نماز Lantan Shuiku
اوقات نماز Dingpi
اوقات نماز Laotengzhai
اوقات نماز Qizitou
اوقات نماز Zhongzhuang
اوقات نماز Jingzhong Yicun
اوقات نماز Pingshi Yicun
اوقات نماز Dingliao
اوقات نماز Daxicuo
اوقات نماز Xidi
اوقات نماز Zhongchuzhiso
اوقات نماز Xiapi
اوقات نماز Chaitougang
اوقات نماز Xidiliao
اوقات نماز Niaoxiu
اوقات نماز Hezhuang
اوقات نماز Niuchouxi
اوقات نماز Zhongyi Tifang
اوقات نماز Fushou Tifang
اوقات نماز Nongchang
اوقات نماز Gongguan
اوقات نماز Luliaozhuang
اوقات نماز Xincuozi
اوقات نماز Shanziding Shan
اوقات نماز Laodian
اوقات نماز Sigongbu
اوقات نماز Daqiuyuan
اوقات نماز Buzi
اوقات نماز Xizidi
اوقات نماز Xialiao
اوقات نماز Hongmaopi
اوقات نماز Lucuo
اوقات نماز Xinghuabu
اوقات نماز Ganziyuan
اوقات نماز Shisijia
اوقات نماز Qijiao
اوقات نماز Shisijia Shan
اوقات نماز Hongmaopi
اوقات نماز Xiziwei
اوقات نماز Tianwei