اوقات نماز Jinshan District

TW / Taipei / Jinshan District

جهت قبله Jinshan District

N E S W

جهت قبله Jinshan District

°290.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Jinshan District, Taipei: °290.6 :جهت قطب نما °286.5 :جهت واقعی °14 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jinshan District, Chin-shan, Chin-shan Hsiang, Czinshan', Jinshan, Jinshan Siang, Jinshan Xiang, jin shan qu, jin shan xiang, Цзиншань, 金山區, 金山鄉

اوقات نماز Chongguang
اوقات نماز Liugulinkou
اوقات نماز Linzhuang
اوقات نماز Niubuzi
اوقات نماز Huangxitou
اوقات نماز Zhuzishanjiao
اوقات نماز Dingzhonggu
اوقات نماز Dingliugu
اوقات نماز Shihuangzi
اوقات نماز Shuikeng
اوقات نماز Kuishanhu
اوقات نماز Dakongwei
اوقات نماز Nanshihu
اوقات نماز Liugu
اوقات نماز Xiazhonggu
اوقات نماز Xiufengping
اوقات نماز Daozhaohu
اوقات نماز Tanzinei
اوقات نماز Nanshihu Shan
اوقات نماز Ganziping
اوقات نماز Fenjihu
اوقات نماز Nanshi
اوقات نماز Daozhaohu Shan
اوقات نماز Erchongqiao
اوقات نماز Sanjietan
اوقات نماز Xialiugu
اوقات نماز Kengzinei
اوقات نماز Gaocuo
اوقات نماز Jinshanping
اوقات نماز Yuemei
اوقات نماز Lujiaokeng Xi
اوقات نماز Tougu
اوقات نماز Bayan
اوقات نماز Sanchongqiao
اوقات نماز Neikeng
اوقات نماز Huangxidi
اوقات نماز Yuemei Er Zhen
اوقات نماز Qingshui
اوقات نماز Dingbayan
اوقات نماز Song Shan
اوقات نماز Tsu Tzi Shan Northpeak
اوقات نماز Nei’alibang, (Nei'alibang)
اوقات نماز Banling
اوقات نماز Maolincun
اوقات نماز Tianxinzi
اوقات نماز Xishi
اوقات نماز Yuntai Leyuan
اوقات نماز Zhuzijiao Shan
اوقات نماز Ergu
اوقات نماز Xishihu
اوقات نماز Lunziding
اوقات نماز Zhuzi Shan
اوقات نماز Banlingzi
اوقات نماز Huangshan
اوقات نماز Jinshan
اوقات نماز Kanjiaoxia
اوقات نماز Tudigong Ling
اوقات نماز Gongguanlun
اوقات نماز Haiwei
اوقات نماز Macao Xi
اوقات نماز Guizishan
اوقات نماز Xiaqigu Shan
اوقات نماز Qingshui Xi
اوقات نماز Wuzhi Shan
اوقات نماز Xishihu
اوقات نماز Wanli’atu, (Wanli'atu)
اوقات نماز Zhongjiao
اوقات نماز Sigu
اوقات نماز Sheliao
اوقات نماز Alipang
اوقات نماز Zhuzi Shan Qianfeng
اوقات نماز Xishi Xi
اوقات نماز Huangzui Beifeng
اوقات نماز Qingshuikeng
اوقات نماز Xiajiao
اوقات نماز Jiugongguan Er Zhen
اوقات نماز Chishiliu Shan
اوقات نماز Huangzui Shan
اوقات نماز Xiaqigu
اوقات نماز Song Shan
اوقات نماز SonShan
اوقات نماز Jiuxionglin Shan
اوقات نماز Wanlijiatou
اوقات نماز Wanlihuang Xi
اوقات نماز Jiatou Shan
اوقات نماز Jianshanhu
اوقات نماز Xiawanlijiatou
اوقات نماز Dayoukeng
اوقات نماز Huanggang
اوقات نماز Xiaokengtou
اوقات نماز Qigu
اوقات نماز Dabu
اوقات نماز Dajian Houshan
اوقات نماز Shuiwei
اوقات نماز Jinbaoli Shan
اوقات نماز Xiashe
اوقات نماز Shikuaicuozi
اوقات نماز Wuzhaolun
اوقات نماز Alipangkengtou
اوقات نماز Jianshanzi