اوقات نماز Viloyati Khatlon

TJ / Khatlon / Viloyati Khatlon

جهت قبله Viloyati Khatlon

N E S W

جهت قبله Viloyati Khatlon

°241.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Viloyati Khatlon, Khatlon: °241.3 :جهت قطب نما °245.2 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Viloyati Khatlon, Khatlon, Vilojati Khatlon, Вилояти Хатлон, Хатлон

اوقات نماز Kolodets Aytugan
اوقات نماز Koklimri