اوقات نماز Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon

TJ / Gorno-Badakhshan / Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon

جهت قبله Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon

N E S W

جهت قبله Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon

°245.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon, Gorno-Badakhshan: °245.8 :جهت قطب نما °249.4 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon, Viloyati Mukhtori Kuhistoni Badakhshon, Gorno-Badakhshan, Gorno-Badakhshanskaya AO, Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast', Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast’, Haut-Badakhshan, Kuhistoni Badakhshon, Kŭhistoni Badakhshon, Viloyati Avtonomii Badakhshoni Kuhy, Viloyati Avtonomii Badakhshoni Kŭhy, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Кӯҳистони Бадахшон

اوقات نماز Pamirs
اوقات نماز Kara-Dara