اوقات نماز Logone Oriental Region

TD / Logone Oriental / Logone Oriental Region

جهت قبله Logone Oriental Region

N E S W

جهت قبله Logone Oriental Region

°56.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Logone Oriental Region, Logone Oriental: °56.7 :جهت قطب نما °57.1 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Logone Oriental Region, Logone Oriental, Mintaqah Luqun ash Sharqi, Minţaqah Lūqūn ash Sharqī, Prefecture du Logone Oriental, Préfecture du Logone Oriental, Region du Logone Oriental, Région du Logone Oriental

اوقات نماز Kagopal