اوقات نماز Chari-Baguirmi Region

TD / Chari-Baguirmi / Chari-Baguirmi Region

جهت قبله Chari-Baguirmi Region

N E S W

جهت قبله Chari-Baguirmi Region

°62.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Chari-Baguirmi Region, Chari-Baguirmi: °62.1 :جهت قطب نما °62.9 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chari-Baguirmi Region, Baguirmi-Baguirmi, Bas-Chari, Chari-Baguirmi, Mintaqah Shari Baqirmi, Minţaqah Shārī Bāqirmī, Prefecture du Chari-Baguirmi, Préfecture du Chari-Baguirmi, Region du Chari-Baguirmi, Région du Chari-Baguirmi

اوقات نماز Gouangala
اوقات نماز Mougal
اوقات نماز Her
اوقات نماز Masinion