اوقات نماز Borkou Region

TD / Borkou / Borkou Region

جهت قبله Borkou Region

N E S W

جهت قبله Borkou Region

°75.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Borkou Region, Borkou: °75.7 :جهت قطب نما °77.5 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Borkou Region, Borkou, Mintaqah Burku, Minţaqah Būrkū, Region du Borkou, Région du Borkou

اوقات نماز Aouché Yasko, (Aouche Yasko)