اوقات نماز Barh el Gazel

TD / Barh el Gazel / Barh el Gazel

جهت قبله Barh el Gazel

N E S W

جهت قبله Barh el Gazel

°68.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Barh el Gazel, Barh el Gazel: °68.2 :جهت قطب نما °69.4 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barh el Gazel, Barh el Gazel Region, Barh-El-Gazel, Mintaqah Bahr al Ghazal, Minţaqah Baḩr al Ghazāl, Region du Barh el Gazel, Région du Barh el Gazel

اوقات نماز Gouley
اوقات نماز Kiri