اوقات نماز Distrikt Wanica

SR / Wanica / Distrikt Wanica

جهت قبله Distrikt Wanica

N E S W

جهت قبله Distrikt Wanica

°85.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Wanica, Wanica: °85.5 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Wanica, Wanica

اوقات نماز Welgedacht A
اوقات نماز Welgedacht B
اوقات نماز Welgedacht C
اوقات نماز Helena Christina Weg
اوقات نماز Noordberger Weg
اوقات نماز Mijnzorg Weg
اوقات نماز Magenta
اوقات نماز Boma
اوقات نماز Commissaris Weg
اوقات نماز Draamshoop Weg
اوقات نماز Tawavari Weg