اوقات نماز Distrikt Sipaliwini

SR / Sipaliwini / Distrikt Sipaliwini

جهت قبله Distrikt Sipaliwini

N E S W

جهت قبله Distrikt Sipaliwini

°85.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Sipaliwini, Sipaliwini: °85.3 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Sipaliwini, Sipaliwini