اوقات نماز Distrikt Saramacca

SR / Saramacca / Distrikt Saramacca

جهت قبله Distrikt Saramacca

N E S W

جهت قبله Distrikt Saramacca

°85.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Saramacca, Saramacca: °85.3 :جهت قطب نما °68.1 :جهت واقعی °117.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Saramacca, Beneden-Saramacca, Boven-Saramacca, District Saramacca, Saramacca, Saramacco

اوقات نماز Kaaiman Kreek
اوقات نماز Bradimoffo Kreek