اوقات نماز Distrikt Nickerie

SR / Nickerie / Distrikt Nickerie

جهت قبله Distrikt Nickerie

N E S W

جهت قبله Distrikt Nickerie

°84.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Nickerie, Nickerie: °84.7 :جهت قطب نما °68 :جهت واقعی °116.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Nickerie, District Nickerie, Nickerie, Nikerie