اوقات نماز Distrikt Coronie

SR / Coronie / Distrikt Coronie

جهت قبله Distrikt Coronie

N E S W

جهت قبله Distrikt Coronie

°85 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Coronie, Coronie: °85 :جهت قطب نما °68 :جهت واقعی °116.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Coronie, Coronie, District Coronie