اوقات نماز Distrikt Commewijne

SR / Commewijne / Distrikt Commewijne

جهت قبله Distrikt Commewijne

N E S W

جهت قبله Distrikt Commewijne

°85.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Commewijne, Commewijne: °85.6 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Commewijne, Beneden-Commewijne, Boven-Commewijne, Commewijn District, Commewijne, Commewyne, District Commewijne