اوقات نماز Autonomna Pokrajina Vojvodina

RS / Vojvodina / Autonomna Pokrajina Vojvodina

جهت قبله Autonomna Pokrajina Vojvodina

N E S W

جهت قبله Autonomna Pokrajina Vojvodina

°134.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Autonomna Pokrajina Vojvodina, Vojvodina: °134.8 :جهت قطب نما °138.8 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Autonomna Pokrajina Vojvodina, Provincia Autonoma Voivodina, Provincia Autonomă Voivodina, Socijalisticka Autonomna Pokrajina Vojvodina, Socijalisticka Pokrajina Vojvodina, Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina, Socijalistička Pokrajina Vojvodina, Vajdasag, Vajdasag Autonom Tartomany, Vajdaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Voivodina, Voivodine, Vojvodina, Voyvodina, Voïvodine, Војводина

اوقات نماز Volarsko Polje
اوقات نماز Vojkovac
اوقات نماز Putinci
اوقات نماز Šelovrenac, (Selovrenac)
اوقات نماز Parlozi
اوقات نماز Rogoznjača, (Rogoznjaca)
اوقات نماز Ljukovo
اوقات نماز Kamendin
اوقات نماز Novi Stan
اوقات نماز Donji Petrovci