اوقات نماز Šumadija

RS / Central Serbia / Šumadija

جهت قبله Šumadija

N E S W

جهت قبله Šumadija

°135.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Šumadija, Central Serbia: °135.1 :جهت قطب نما °139.2 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Šumadija, Sumadija, Sumadijski Okrug, Umadijski, Šumadijski Okrug

اوقات نماز Kragujevac
اوقات نماز Beloševac, (Belosevac)
اوقات نماز Stanovo
اوقات نماز Ždraljica, (Zdraljica)
اوقات نماز Teferić, (Teferic)
اوقات نماز Erdeč, (Erdec)
اوقات نماز Drača, (Draca)
اوقات نماز Trmbas
اوقات نماز Baljkovac
اوقات نماز Mečkovac, (Meckovac)
اوقات نماز Ćava, (Cava)