اوقات نماز Podunavlje District

RS / Central Serbia / Podunavlje District

جهت قبله Podunavlje District

N E S W

جهت قبله Podunavlje District

°135.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Podunavlje District, Central Serbia: °135.6 :جهت قطب نما °139.8 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Podunavlje District, Podunavlje, Podunavski Okrug

اوقات نماز Klenje
اوقات نماز Palin Do
اوقات نماز Vlaški Do, (Vlaski Do)
اوقات نماز Bačinac, (Bacinac)
اوقات نماز Ulić, (Ulic)
اوقات نماز Selevac
اوقات نماز Šljivanje, (Sljivanje)
اوقات نماز Bubanjac
اوقات نماز Stublina
اوقات نماز Milutinovići, (Milutinovici)
اوقات نماز Šljivanje, (Sljivanje)
اوقات نماز Dobri Do
اوقات نماز Azanjska Alija
اوقات نماز Ive
اوقات نماز Ri
اوقات نماز Ulićki Do, (Ulicki Do)
اوقات نماز Babanići, (Babanici)