اوقات نماز Pirot

RS / Central Serbia / Pirot

جهت قبله Pirot

N E S W

جهت قبله Pirot

°136.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Pirot, Central Serbia: °136.8 :جهت قطب نما °141.1 :جهت واقعی °1-4.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pirot, Pirotski Okrug

اوقات نماز Gradašnica, (Gradasnica)
اوقات نماز Pirot
اوقات نماز Berilovac
اوقات نماز Gnjilan
اوقات نماز Mali Vrh
اوقات نماز Izvor
اوقات نماز Nišor, (Nisor)
اوقات نماز Crni Vrh