اوقات نماز Pčinja

RS / Central Serbia / Pčinja

جهت قبله Pčinja

N E S W

جهت قبله Pčinja

°134.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Pčinja, Central Serbia: °134.9 :جهت قطب نما °139 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pčinja, Pcinja, Pcinjski Okrug, Pčinjski Okrug

اوقات نماز Sobina
اوقات نماز Vranje
اوقات نماز Bunuševce, (Bunusevce)
اوقات نماز Soderce
اوقات نماز Mamutovica
اوقات نماز Balinovac
اوقات نماز Pljačkovica, (Pljackovica)
اوقات نماز Donje Vranje
اوقات نماز Pljačkovica, (Pljackovica)
اوقات نماز Levorečani, (Levorecani)
اوقات نماز Stropsko
اوقات نماز Bela Voda
اوقات نماز Sobinska Reka
اوقات نماز Mečkovac, (Meckovac)
اوقات نماز Suvi Dol
اوقات نماز Dubnica
اوقات نماز Ćivlak, (Civlak)
اوقات نماز Kitka
اوقات نماز Pajčina Reka, (Pajcina Reka)
اوقات نماز Široki Rid, (Siroki Rid)
اوقات نماز Goč, (Goc)