اوقات نماز Nišava

RS / Central Serbia / Nišava

جهت قبله Nišava

N E S W

جهت قبله Nišava

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nišava, Central Serbia: °135.9 :جهت قطب نما °140 :جهت واقعی °1-4.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nišava, Nisava, Nisavski Okrug, Nišavski Okrug

اوقات نماز Niš, (Nis)
اوقات نماز Gabrovačka Reka, (Gabrovacka Reka)
اوقات نماز Medoševac, (Medosevac)
اوقات نماز Donji Komren
اوقات نماز Gornji Komren
اوقات نماز Pasipoljana
اوقات نماز Brenička Reka, (Brenicka Reka)
اوقات نماز Vinik
اوقات نماز Donja Vrežina, (Donja Vrezina)