اوقات نماز Jablanica

RS / Central Serbia / Jablanica

جهت قبله Jablanica

N E S W

جهت قبله Jablanica

°135.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Jablanica, Central Serbia: °135.5 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jablanica, Jablanicki Okrug, Jablanički Okrug

اوقات نماز Gornje Stopanje
اوقات نماز Donje Sinkovce
اوقات نماز Leskovac
اوقات نماز Donje Stopanje
اوقات نماز Turekovac
اوقات نماز Vinarce
اوقات نماز Donja Jajina
اوقات نماز Gornje Sinkovce
اوقات نماز Crnica
اوقات نماز Kovanluk
اوقات نماز Šišince, (Sisince)
اوقات نماز Donje Trnjane
اوقات نماز Gornje Trnjane
اوقات نماز Milanovo
اوقات نماز Svirce
اوقات نماز Leskovačko Polje, (Leskovacko Polje)
اوقات نماز Sušica, (Susica)