اوقات نماز Departamento de San Pedro

PY / San Pedro / Departamento de San Pedro

جهت قبله Departamento de San Pedro

N E S W

جهت قبله Departamento de San Pedro

°86.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de San Pedro, San Pedro: °86.9 :جهت قطب نما °72.6 :جهت واقعی °114.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de San Pedro, San Pedro, Segundo Departamento

اوقات نماز Potrero Asunción, (Potrero Asuncion)
اوقات نماز Colonia Liberación, (Colonia Liberacion)