اوقات نماز Departamento de Presidente Hayes

PY / Presidente Hayes / Departamento de Presidente Hayes

جهت قبله Departamento de Presidente Hayes

N E S W

جهت قبله Departamento de Presidente Hayes

°85.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Presidente Hayes, Presidente Hayes: °85.9 :جهت قطب نما °73.1 :جهت واقعی °112.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Presidente Hayes, Decimoquinto Departamento, Presidente Hayes, Villa Hayes