اوقات نماز Departamento de Paraguarí

PY / Paraguarí / Departamento de Paraguarí

جهت قبله Departamento de Paraguarí

N E S W

جهت قبله Departamento de Paraguarí

°86.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Paraguarí, Paraguarí: °86.5 :جهت قطب نما °73.2 :جهت واقعی °113.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Paraguarí, Departamento de Paraguari, Departamento de Quyyndy, Noveno Departamento, Paraguari, Paraguarí, Quiindy