اوقات نماز Departamento de Misiones

PY / Misiones / Departamento de Misiones

جهت قبله Departamento de Misiones

N E S W

جهت قبله Departamento de Misiones

°86.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Misiones, Misiones: °86.4 :جهت قطب نما °73.4 :جهت واقعی °113 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Misiones, Departamento de San Ignacio, Departamento de las Misiones, Las Misiones, Misiones, Octavo Departamento, San Ignacio

اوقات نماز Arroyo González, (Arroyo Gonzalez)
اوقات نماز Estero Pikyrý, (Estero Pikyry)
اوقات نماز Estancia Santa Teresa
اوقات نماز Arroyo Pikyry
اوقات نماز Estancia Santa Cornelia
اوقات نماز Estancia Romero-Cué, (Estancia Romero-Cue)
اوقات نماز Estancia Santa Teresita