اوقات نماز Departamento de Itapúa

PY / Itapúa / Departamento de Itapúa

جهت قبله Departamento de Itapúa

N E S W

جهت قبله Departamento de Itapúa

°87 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Itapúa, Itapúa: °87 :جهت قطب نما °72.9 :جهت واقعی °114.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Itapúa, Departamento de Itapua, Departamento de Encarnacion, Departamento de Encarnación, Departamento de Ytapua, Departamento de Ytapúa, Encarnacion, Encarnación, Itapua, Itapúa, Septimo Departamento, Séptimo Departamento