اوقات نماز Departamento del Guairá

PY / Guairá / Departamento del Guairá

جهت قبله Departamento del Guairá

N E S W

جهت قبله Departamento del Guairá

°86.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento del Guairá, Guairá: °86.9 :جهت قطب نما °72.8 :جهت واقعی °114 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento del Guairá, Departamento del Guaira, Cuarto Departamento, Departamento de Guaira, Departamento de Guairá, Guaira, Guairá, Villarrica

اوقات نماز Cerro León, (Cerro Leon)
اوقات نماز Cordillera del Ybytyruzú, (Cordillera del Ybytyruzu)
اوقات نماز Zorrilla
اوقات نماز Tororó, (Tororo)
اوقات نماز Polilla