اوقات نماز Departamento de Concepción

PY / Concepción / Departamento de Concepción

جهت قبله Departamento de Concepción

N E S W

جهت قبله Departamento de Concepción

°86.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Concepción, Concepción: °86.7 :جهت قطب نما °72.4 :جهت واقعی °114.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Concepción, Departamento de Concepcion, Concepcion, Concepción, Primer Departamento