اوقات نماز Departamento Central

PY / Central / Departamento Central

جهت قبله Departamento Central

N E S W

جهت قبله Departamento Central

°86.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento Central, Central: °86.4 :جهت قطب نما °73.2 :جهت واقعی °113.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento Central, Central, Departamento de Villeta, Undecimo Departamento, Undécimo Departamento, Villeta

اوقات نماز Tacuaty
اوقات نماز Zanja Pytá, (Zanja Pyta)
اوقات نماز Ycuá Naranja, (Ycua Naranja)
اوقات نماز Arroyo Lazarito
اوقات نماز Tacuaty Ruguá, (Tacuaty Rugua)
اوقات نماز Tacuruty
اوقات نماز Arroyo Paso Ybycui
اوقات نماز Guarambaré, (Guarambare)
اوقات نماز Typychaty