اوقات نماز Departamento de Caazapá

PY / Caazapá / Departamento de Caazapá

جهت قبله Departamento de Caazapá

N E S W

جهت قبله Departamento de Caazapá

°86.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Caazapá, Caazapá: °86.9 :جهت قطب نما °72.9 :جهت واقعی °114 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Caazapá, Departamento de Caazapa, Caazapa, Caazapá, Sexto Departamento

اوقات نماز Estancia Ñú Pyahú, (Estancia Nu Pyahu)
اوقات نماز Arroyo Paso Naranja
اوقات نماز Ñú Pyahú, (Nu Pyahu)
اوقات نماز Arroyo Isabel
اوقات نماز Arroyo Toro Paso
اوقات نماز Laguna Pucú, (Laguna Pucu)
اوقات نماز San Isidro
اوقات نماز Biyú, (Biyu)
اوقات نماز Montes de Tatucuá, (Montes de Tatucua)