اوقات نماز Departamento de Caaguazú

PY / Caaguazú / Departamento de Caaguazú

جهت قبله Departamento de Caaguazú

N E S W

جهت قبله Departamento de Caaguazú

°87.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Caaguazú, Caaguazú: °87.1 :جهت قطب نما °72.5 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Caaguazú, Departamento de Caaguazu, Caaguazu, Caaguazú, Departamento de Yhu, Departamento de Yhú, Quinto Departamento, Yhu, Yhú

اوقات نماز Arroyo Mónica, (Arroyo Monica)
اوقات نماز Compañía Correntina, (Compania Correntina)