اوقات نماز Departamento de Boquerón

PY / Boquerón / Departamento de Boquerón

جهت قبله Departamento de Boquerón

N E S W

جهت قبله Departamento de Boquerón

°84.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Boquerón, Boquerón: °84.8 :جهت قطب نما °73.6 :جهت واقعی °111.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Boquerón, Departamento de Boqueron, Boqueron, Boquerón, Decimosexto Departamento