اوقات نماز Departamento del Amambay

PY / Amambay / Departamento del Amambay

جهت قبله Departamento del Amambay

N E S W

جهت قبله Departamento del Amambay

°87.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento del Amambay, Amambay: °87.3 :جهت قطب نما °72 :جهت واقعی °115.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento del Amambay, Amambay, Decimotercero Departamento, Departamento del Amambai, Pedro Juan Caballero

اوقات نماز Laguna Porá, (Laguna Pora)