اوقات نماز Departamento del Alto Paraná

PY / Alto Paraná / Departamento del Alto Paraná

جهت قبله Departamento del Alto Paraná

N E S W

جهت قبله Departamento del Alto Paraná

°87.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento del Alto Paraná, Alto Paraná: °87.5 :جهت قطب نما °72.2 :جهت واقعی °115.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento del Alto Paraná, Departamento del Alto Parana, Alto Parana, Alto Paraná, Decimo Departamento

اوقات نماز Villa Kilómetro Veinte, (Villa Kilometro Veinte)