اوقات نماز Nawalparāsī

NP / Western Region / Nawalparāsī

جهت قبله Nawalparāsī

N E S W

جهت قبله Nawalparāsī

°270.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nawalparāsī, Western Region: °270.9 :جهت قطب نما °271.2 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nawalparāsī, Nawalparasi

اوقات نماز Patu Khahare
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Damargaun
اوقات نماز Dwaredaha
اوقات نماز Tongri Gaun
اوقات نماز Sunai
اوقات نماز Jhyaltung Danda
اوقات نماز Majhuwa
اوقات نماز Pokhari Tal
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Gangate Tandi
اوقات نماز Damargaun
اوقات نماز Charange
اوقات نماز Damphaghera
اوقات نماز Bhalu Todi
اوقات نماز Dwari
اوقات نماز Khairsal
اوقات نماز Kaliwan
اوقات نماز Bharta